LIÊN HỆ

Thiết bị chế biến sữa quy mô nhỏ

Hồ Chí Minh

An phú Plaza, 117 – 119 Lý Chinh Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel:+84(0) 2 8 625 623 27 | Cell: +84(0) 932 714 468 hoặc +84 (0) 935 524 179

 Hà nội:

Số 40 NgÕ 2 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà nội, Việt Nam

http://Kimnguyencorp.com | http://Kimnguyencorp. net | Email: Kimnguyengei@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *