Thiết bị máy nông nghiệp

Việt nam là một quốc gia có nhiều lợi thế về nông nghiệp, có khả năng áp dụng các thiết bị cơ giới hóa để gia tăng hiệu suất lao động. Do vậy Công ty Kim Nguyễn đã hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất thiết bị máy nông nghiệp ở các nước tiên tiến EU, USA, … để đưa các thiết bị máy nông nghiệp phù hợp với hiện trạng quy mô sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam với nhiều ứng dụng khác nhau:

  1. Máy làm đất, đánh luống
  2. Máy gieo hạt ngô, đậu nành, cỏ, …
  3. Máy thu hoạch cỏ, ngô, …
  4. Máy tưới cây ăn trái, trên cánh đồng, ….
  5. Máy trang trại phục vụ chăn nuôi gia súc: bò, dê, cừu, ..
  6. Hệ thống máy vắt sữa bò và dê với quy mô trang trại, nông hộ

Máy trộn rải thức ăn

Thông tin THAM KHẢO TẠI ĐÂY  Hoặc  HOTLINE: 0932 714 468