Category Archives: Chế biến thực phẩm

Thông tin trao đổi các công nghệ mới trong việc sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, …

Khơi thông thị trường thanh Long Việt Nam

Khơi thông thị trường thanh Long Việt Nam Sau khi mở cửa trở lại, thanh long tươi được hưởng lợi khi mà trong dịp gần tết nhu cầu thị trường tăng cao và việc thông qua qua biên giới Trung Quốc đã thuận tiện. Giá thanh long hiện nay đã tăng gấp hai lần thập […]

Thời điểm vàng cho xuất khẩu nông sản sang thị trường tỷ dân

Thời điểm vàng xuất khẩu nông sản sang thị trường tỷ dân Vì sao lại gọi là thời điểm vàng cho xuất khẩu nông sản sang thị trường tỷ dân. Gần đây, không chỉ nới lỏng quy định về hàng không, Trung Quốc cũng đã dần dỡ bỏ nhiều quy định kiểm dịch đối với […]

Hiệp định EVFTA thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu sang EU

Hiệp định EVFTA thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu sang EU của Việt Nam tăng lên rõ rệt. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam của Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã được ký kết mở đường cho việc ký kết và gia tăng thương mại với EU và Việt Nam. Theo thống kê […]