Category Archives: Tin Tức hoạt động

Các thông tin về hoạt động của Kim Nguyễn Corp tại Việt Nam và các nước trong phát triển kinh doanh, khoa học công nghệ

Ngành rau quả Việt Nam cần tiếp tục chuyển dịch mạnh về cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng sản phẩm chế biến

Sấy đông khô Pigo

Xu hướng chuyển dịch xuất khẩu rau quả sang các thị trường ngoài Trung Quốc, nhất là những thị trường […]

Tham quan và làm việc với Pigo, Italy, nhà sản xuất thiết bị đông lạnh IQF và sấy thăng hoa

Ngày 5 tháng 5 năm 2022, trong chuyến công tác tại Italy, đại diện công ty Kim Nguyễn đã có […]