Tiếp đón & làm việc với lãnh đạo Zumex Group tại Việt Nam

Tiếp đón & làm việc với lãnh đạo Zumex Group tại Việt Nam

Nhằm tăng cường hợp tác hỗ trợ  Kim Nguyễn Corporation trong công tác phát triển thị trường kinh doanh máy vắt cam tự động do Zumex Group sản xuất, vào ngày 15/9/2018 vừa qua Lãnh đạo Kim Nguyễn Corporation đã  có buổi làm việc với giám đốc kinh doanh & phát triển thị trường Châu Á  của tập đoàn Zumex Group. Xác định Việt nam là thị trường tiềm năng lớn, Zumex Group cam kết hỗ trợ Kim Nguyễn Corporation về chính sách giá, đào tạo con người, kỹ thuật và quản trị để đảm bảo cung cấp sản phẩm máy vắt cam tự động Zumex Group tới người sử dụng Việt Nam tốt nhất.
Read More