Category Archives: Uncategorized

Cơ Hội Mở Đường Cho Bưởi Việt Nam Xuất Khẩu

Bưởi Việt Nam

Một tin vui cho nông nghiệp Việt Nam, sau năm năm đàm phán và hoàn thiện các tiêu chuẩn cần thiết. Việt Nam đã chính thức có lô bưởi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Một thị trường khó tính nhưng đầy tiềm năng.  Tại lễ công bố tại Bến Tre, Bộ NNPTNN khẳng định đây […]

HƯỚNG TỚI NGÀNH SẦU RIÊNG VIỆT NAM BỀN VỮNG

Sau hơn hai tháng chuẩn bị ngày 17/9 vừa qua lô sâu riêng đầu tiên chính ngạch đã xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là kết quả thống kê có 51 vùng trồng 25 cơ sở đóng gói được tổng cục hải quan Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu. Con số này tương đương […]