Công nghệ chế biến puree chuối

Công nghệ chế biến pure chuối

Công nghệ chế biến puree chuối hay còn gọi là nước ép chuối puree được nghiên cứu và phát triển bởi Tropical Food Machinery Srl – Italy từ nhiều năm để đảm bảo sản phẩm được tạo ra có chất lượng cao nhất.