Chiết rót đồ uống

Công nghệ chiết rót đồ uống

Chiết rót trong nhà máy thực phẩm, đồ uống Chúng tôi chuyên cung cấp các dây chuyền thiết bị hoàn chỉnh cho nhà máy sản đồ uống đóng lon, chai bằng PET hoặc thủy tinh, và các loại hộp đựng nước, bia, nước ngọt, sữa và các chất dẫn xuất của nó, tương cà, rượu […]