Công nghệ chế biến xoài IQF

Công nghệ lạnh đông IQF Xoài

Công nghệ chế biến xoài IQF Công nghệ & dây chuyền thiết bi chế biến xoài đông lạnh IQF do Pigo Srl – Italy và Kim Nguyễn Corporation cung cấp có thể chế biến xoài đông lạnh IQF từ xoài tươi được làm chín đồng đều. Giống như các loại trái cây đông lạnh khác, […]