Makpro Italy

makpro Logo

Makpro Italy Makpro Italy là công ty có trụ sở và nhà máy đặt tại Parma – Ý – hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chiết rót và đóng gói thiết bị, chủ yếu trong lĩnh vực đồ uống, ngoài ra còn có lĩnh vực thực phẩm và hóa chất. Công ty được thành […]