Kim Nguyễn Agrotech

Kim Nguyễn Agrotech – tập trung các hoạt động  về sản xuất, kinh doanh,nghiên cứu, phát triển sản xuất các giống cây ăn quả và cung cấp các máy móc phục vụ trang trại chăn nuôi gia súc lớn

Kim Nguyễn Agrotech tập trung nguồn lực để nghiên cứu triển khai trung tâm phát triển giống công nghệ cao được hợp tác với các nhà khoa học ở học viện nông nghiệp Israel và một số công ty công nghệ giống cây trồng của Israel, EU;

Kim Nguyen Agrotech

Kim Nguyễn Agrotech – Tập trung nguồn lực để xây ứng dụng các hạ tầng cơ sở quản lý và phát triển trang trại lớn, đào tạo, hỗ trợ nông dân  sản xuất quy mô công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, sạch, an toàn, và hỗ trợ nông dân trong việc cung cấp trái cây tới các nhà máy sản xuất chế biến xuất khẩu. 

Kim Nguyễn Agrotech tổ chức nhập khẩu và phân phối các máy móc thiết bị trong nông nghiệp:

  • Máy vắt sữa bò qui mô nông hộ, gia đình và trang trại

Kim Nguyen AgrotechKim Nguyen Agrotech

  • Máy gieo hạt, thu hoạch cỏ, ngô, …

Kim Nguyen AgrotechKim Nguyen Agrotech

  • Dây chuyền thiết bị bảo quản sau thu hoạch, ..

Bảo quản sau thu hoạch Juran

Kim Nguyễn Agrotech còn được biết tới là đơn vị tư vấn giải pháp công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến thực phẩm chuyên nghiệp, đem lại lợi ích và giá trị lớn cho các bạn hàng.