Kim Nguyễn Consultant

Kim Nguyen Consultant

Kim Nguyễn Consutannt chuyên cung cấp các dịch vụ:

  • Xúc tiến thương mại, phát triển quan hệ hai chiều để thúc đẩy các nhà đầu tư, đối tác tới Việt Nam.
  • Hỗ trợ thông tin xuất khẩu các sản phẩm nông sản, thực phẩm tới thị trường EU, USA
  • Hỗ trợ các doanh nghiệp EU tới hợp tác, đầu tư làm việc tại Việt Nam.
  • Cung cấp các chuyên gia công nghệ, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: nông nghiệp, chế biến thực phẩm, đồ uống, bao bì, năng lượng tái tạo, dược phẩm, mỹ phẩm để phát triển sản phẩm mới cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.
    Kim Nguyen Consultant