Tag Archives: Bảo quản tươi quả vải công nghệ Isarel

Chạy thử thành công Hệ thống bảo quản vải thiều tươi Juran của Israel

Sứ mệnh Kim Nguyeecn Corporation

Ngày 10/7/2018 đã chạy thử thành công Hệ thống bảo quản vải thiều tươi Juran của Israel. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang cho biết đã hoàn thành lắp đặt dây chuyền công nghệ của Công ty Juran Israel về bảo quản vải thiều tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu […]