Tag Archives: Các phương thức truyền dẫn nhiệt trong chế biến thực phẩm

Ba phương thức truyền nhiệt chính trong chế biến thực phẩm

cac-phuong-thuc-truyen-nhiet-1

Ba phương thức truyền nhiệt chính trong ngành công nghiệp thực phẩm. Sự truyền nhiệt xảy ra trong tự nhiên, khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai điểm. Một lượng nhiệt sẽ truyền từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp. Sự truyền nhiệt này xảy ra theo ba […]