Tag Archives: Chế biến sữa dừa

Triển khai lắp đặt nhà máy chế biến sữa dừa tại Việt Nam

Chế biến sữa dừa

Triển khai lắp đặt nhà máy chế biến sữa dừa tại Việt Nam năm 2020. Với việc nỗ lực khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 gây ra trên toàn cầu trong đó có Việt Nam, Kim Nguyễn Corporation cùng đối tác tăng cường triển khai công tác bàn giao các máy móc, thiết bị […]