Tag Archives: Chế biến trái cây cô đặc

Cơ hội và tiềm năng xuất khẩu thực phẩm chế biến vào thị trường Ấn Độ

Cơ hội và tiềm năng xuất khẩu thực phẩm chế biến vào thị trường Ấn Độ là chủ đề chính cho buổi hội thảo giữa IICCI Ấn Độ và Việt Nam Phát biểu tại hội thảo, ông Atul Kumar Saxena, Chủ tịch IICCI đã giới thiệu tổng quan về nền kinh tế Ấn Độ với […]