Tag Archives: công nghệ giữ tươi quả vải

Góp phần đưa quả vải Bắc Giang ra biển lớn

Góp phần đưa quả vải Bắc Giang ra biển lớn

Góp phần đưa quả vải Bắc Giang ra biển lớn nhờ công nghệ xử lý quả vải tươi của Juran, Isarel Ngày 29 tháng 3 năm 2022, để tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực, tỉnh Bắc Giang đang toàn lực chuẩn bị và tổ chức nhiều […]