Tag Archives: Công nghệ sản xuất

Xúc tiến thương mại, giới thiệu công nghệ chế biến trái cây

Xúc tiến thương mại giới thiệu công nghệ chế biến trái cây

Kể từ năm 2014 cho tới thời điểm này, Kim Nguyễn Corp xúc tiến thương mại giới thiệu công nghệ chế biến trái cây tại Việt Nam. Với sự đa dạng về các chủng loại trái cây nhiệt đới, Việt Nam chúng ta  có các lợi thế về các loại trái cây: chanh leo, chuối, […]