Tag Archives: Công nghệ thực phẩm

Chuyến thăm cấp cao của Cao ủy Viên EU tới Việt Nam

Chuyến thăm cấp cao của cao ủy EU tới Việt Nam

Chuyến thăm cấp cao của Cao ủy Viên EU tới Việt Nam của ông Wojciechowski tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 7 năm 2022. Ông Janusz Wojciechowski – Cao ủy Nông nghiệp EU phát biểu khai mạc và hoan nghênh Việt Nam đã công nhận EU là một thực thể thống nhất, […]

Chuyển đổi số trong công nghiệp chế biến thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngày nay, hầu như trên các phương tiện truyền thông đều nhắc đến rất nhiều các cụm từ như Bigdata (dữ liệu lớn),  AI (trí tuệ nhân tạo) và Industrial 4.0 (công nghệ 4.0). Các cụm từ này có ảnh hưởng đến việc số hóa một nhà máy thực phẩm không ? Liệu trong ngành […]