Tag Archives: dây chuyền chế biến trái cây

Ngành rau quả Việt Nam cần chuyển dịch theo hướng sản phẩm chế biến

Sấy đông khô Pigo

Ngành rau quả Việt Nam cần chuyển dịch theo hướng sản phẩm chế biến là xu thế. Xu hướng chuyển dịch xuất khẩu rau quả sang các thị trường ngoài Trung Quốc, nhất là những thị trường khó tính, tiếp tục thể hiện rõ nét ngay trong tháng đầu năm 2022. Cục Xuất nhập khẩu […]