Tag Archives: Đông lạnh nhanh IQF

Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản Top 10 thế giới

Nghiên cứu đổi mới sáng tạo

Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản trong top 10 thế giới vào cuối thập kỷ này. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 858/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, […]