Tag Archives: EVFTA

Hiệp định EVFTA thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu sang EU

Hiệp định EVFTA thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu sang EU của Việt Nam tăng lên rõ rệt. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam của Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã được ký kết mở đường cho việc ký kết và gia tăng thương mại với EU và Việt Nam. Theo thống kê […]