Tag Archives: Nông sản Việt Nam

Tiềm năng của Nông sản Việt Nam tại thị trường châu Âu

Tiềm năng của Nông sản Việt Nam tại thị trường châu Âu đang được phát huy.  Theo Bộ Công Thương, Trong những năm gần đây, các sản phẩm nông sản Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ về lượng và về chất, có cơ hội cạnh tranh với các nước trong khu vực và […]