Tag Archives: nước trái cây chức năng

Xu thế nước trái cây chức năng

Nước nha đam

Xu thế nước trái cây chức năng Thuật ngữ thực phẩm chức năng (functional food) hay đồ uống chức năng (functional drink) đã được phổ biến trong khoảng mười năm gần đây  khi nền kinh tế phát triển và đời sống con người được nâng cao, mọi người bắt đầu chú ý đến các thực […]