Tag Archives: Quá trình chiết xuất trong công nghiệp thực phẩm

Quá trình chiết xuất trong công nghiệp thực phẩm

QUA-TRINH-CHIET-XUAT

Quá trình chiết xuất trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm Mục tiêu của việc chiết xuất là thu hồi các thành phần hòa tan có giá trị từ nguyên liệu thô bằng cách tách ép, quay ly tâm, nén áp suất hoặc hòa tan chúng trong dung môi lỏng, để thu hồi các thành […]