Tag Archives: Quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh Châu Âu về dư lượng Ethylene Oxide (ETO)

Quy định mới về an toàn thực phẩm của EU về dư lượng Ethylene Oxide (ETO)

an toàn thực phẩm

Quy định mới về an toàn thực phẩm của EU về dư lượng Ethylene Oxide (ETO) được hướng dẫn theo công văn số 1150/BCT-KHCN ngày 8/3/2022. Việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu gửi các Sở Công Thương và Ban Quản lý an toàn […]