Tag Archives: Sầu riêng

HƯỚNG TỚI NGÀNH SẦU RIÊNG VIỆT NAM BỀN VỮNG

Sau hơn hai tháng chuẩn bị ngày 17/9 vừa qua lô sâu riêng đầu tiên chính ngạch đã xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là kết quả thống kê có 51 vùng trồng 25 cơ sở đóng gói được tổng cục hải quan Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu. Con số này tương đương […]