Tag Archives: sấy thăng hoa thực phẩm

Tham quan và làm việc với Pigo, Italy, nhà sản xuất thiết bị đông lạnh IQF và sấy thăng hoa

Tham quan và làm việc với Pigo, Italy, nhà sản xuất thiết bị đông lạnh IQF và sấy thăng hoa của công ty Kim Nguyễn tại Ý.  Ngày 5 tháng 5 năm 2022, công ty Kim Nguyễn đã có buổi làm việc với công ty Pigo. Và thăm quan xưởng sản xuất máy lạnh IQF […]

Công nghệ sấy thăng hoa cho ngành công nghiệp thực phẩm

Công nghệ sấy thăng hoa cho ngành công nghiệp thực phẩm

Công nghệ sấy thăng hoa cho ngành công nghiệp thực phẩm đã phổ biến trong nhiều năm gần đây. Sấy thăng hoa hoạt động ra sao? Nói một cách đơn giản, đông khô là loại bỏ nước khỏi sản phẩm đông lạnh bằng cách sử dụng một quá trình gọi là thăng hoa. Sự thăng […]