Tag Archives: sấy thăng hóa trái cây

Công nghệ sấy thăng hoa cho ngành công nghiệp thực phẩm

Công nghệ sấy thăng hoa cho ngành công nghiệp thực phẩm

Công nghệ sấy thăng hoa cho ngành công nghiệp thực phẩm đã phổ biến trong nhiều năm gần đây. Sấy thăng hoa hoạt động ra sao? Nói một cách đơn giản, đông khô là loại bỏ nước khỏi sản phẩm đông lạnh bằng cách sử dụng một quá trình gọi là thăng hoa. Sự thăng […]