Tag Archives: sấy thăng hoa

Gian hàng trưng bày hãng Pigo tại triển lãm Anuga 2022

Gian hàng trưng bày hãng Pigo tại triển lãm Anuga 2022

Gian hàng trưng bày hãng Pigo tại triển lãm Anuga 2022, Cologne, Đức từ ngày 26-29 tháng 4 năm 2022. Sau thời gian gián đoạn vì Covid-19, triển lãm Anuga Food Tech 2022 đã lại được tổ chức lại. Trong triển lãm Anuga Food Tech 2022 lần này, nhà sản xuất thiết bị máy IQF […]

Công nghệ sấy thăng hoa cho ngành công nghiệp thực phẩm

Công nghệ sấy thăng hoa cho ngành công nghiệp thực phẩm

Công nghệ sấy thăng hoa cho ngành công nghiệp thực phẩm đã phổ biến trong nhiều năm gần đây. Sấy thăng hoa hoạt động ra sao? Nói một cách đơn giản, đông khô là loại bỏ nước khỏi sản phẩm đông lạnh bằng cách sử dụng một quá trình gọi là thăng hoa. Sự thăng […]