Tag Archives: Thiết bị bay hơi cô đặc chân không

Phương pháp cô đặc bằng nhiệt trong chế biến thực phẩm

Phương pháp cô đặc bằng nhiệt trong chế biến thực phẩm

Phương pháp cô đặc bằng nhiệt trong chế biến thực phẩm Cô đặc bằng nhiệt là gì ? Cô đặc bằng nhiệt là quá trình làm bay hơi nước trong thực phẩm lỏng dưới tác dụng của nhiệt. Mục đích là làm tăng nồng độ chất khô của thực phẩm dạng lỏng. Sản phẩm thu […]