Tag Archives: Thiết bị đông lạnh IQF xoắn ốc

Bảo quản thực phẩm bằng phương pháp đông lạnh

Bảo quản thực phẩm bằng phương pháp đông lạnh

Bảo quản thực phẩm bằng phương pháp đông lạnh Cấp đông là một phương pháp bảo quản, trong quá trình đông lạnh, nhiệt độ của thực phẩm được hạ xuống dưới điểm đóng băng và một phần nước trải qua sự thay đổi trạng thái để tạo thành các tinh thể đá. Tốc độ đóng […]