Tag Archives: Triển lãm nông nghiệp

Triển lãm nông nghiệp công nghệ cao tại Cần Thơ

Hội chợ triển lãm nông nghiệp Kim Nguyễn Corp

Nhằm giới thiệu và quảng bá các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo quản sau thu hoạch, Kim Nguyễn Corporation sẽ tham gia triển lãm nông nghiệp công nghệ cao tịa Trung tâm hội trợ triển lãm Cần Thơ từ ngày 2/11/2018 tới hết ngày 6/11/2018. Tại hội trợ triển […]