Tag Archives: Zumex Vietnam

Tiếp đón & làm việc với lãnh đạo Zumex Group tại Việt Nam

Tiếp đón & làm việc với lãnh đạo Zumex Group tại Việt Nam

Tiếp đón & làm việc với lãnh đạo Zumex Group tại Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm tăng cường hợp tác hỗ trợ  Kim Nguyễn Corporation trong công tác phát triển thị trường kinh doanh máy vắt cam tự động do Zumex Group sản xuất, vào ngày 15/9/2018 vừa qua Lãnh đạo […]