Công nghệ chế biến xoài

Công_nghệ_chế_biến_xoài_cô_đặc

Công nghệ chế biến xoài Xoài là cây ăn trái được trồng lâu năm ở các nước có khí hậu nhiệt đới. Ở Việt Nam, xoài được trồng nhiều ở miền Nam (xoài cát có vỏ mỏng, màu vàng) và ở miền Bắc (xoài Sơn La có vỏ xanh, quả nhỏ và cứng). Xoài được […]