Nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ

Dich-vu-tu-van-san-xuat thực phẩm

Dịch vụ tư vấn nghiên cứu phát triển sản phẩm & công nghệ sản xuất Kim nguyễn Corporaiton và các đối tác sẵn sàng đông hành cùng khách hàng trong việc nghiên cứu & phát triển các công nghệ mới, các sản phẩm mới. Đội ngũ của chúng tôi là các nhà khoa học, các […]