Thúc đẩy Nông nghiệp Bền vững với AGRIVI FMS: Tối ưu hóa Thực hành để Tuân thủ ESG và CSRD

Thúc đẩy Nông nghiệp Bền vững với AGRIVI FMS: Tối ưu hóa Thực hành để Tuân thủ ESG và CSRD

Thúc đẩy Nông nghiệp Bền vững với AGRIVI FMS: Tối ưu hóa Thực hành để Tuân thủ ESG và CSRD

Là một trong những ngành sản xuất lớn nhất của Châu Âu, chịu trách nhiệm mua khoảng 70% tổng sản phẩm nông nghiệp của EU , ngành thực phẩm và đồ uống đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi sang hệ thống thực phẩm bền vững . Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng phải đối mặt với những thách thức đáng chú ý do đóng góp đáng kể vào phát thải khí nhà kính (GHG). Do đó, việc đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng như tuân thủ Chỉ thị báo cáo và phát triển bền vững của doanh nghiệp (CSRD) là những mục tiêu thiết yếu đối với họ. Với sự phụ thuộc của ngành vào nông nghiệp, điều quan trọng đối với các công ty F&B là tích cực hỗ trợ nông dân trong chuỗi cung ứng của họ trong quá trình chuyển đổi sang các hoạt động bền vững hơn.

Bằng cách nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm sử dụng đầu vào (phân bón, hóa chất, nhiên liệu) và áp dụng các biện pháp tái tạo tập trung vào tăng cường sức khỏe hệ sinh thái, độ phì nhiêu của đất và đa dạng sinh học, sản xuất cây trồng toàn cầu không chỉ có thể giảm dấu vết mà còn có tiềm năng để cô lập nhiều carbon trong đất hơn lượng carbon thải ra và có thể bù đắp một phần lượng khí thải từ các ngành công nghiệp khác.

Đây là lúc phần mềm quản lý trang trại (FMS) của AGRIVI đóng vai trò trợ giúp to lớn như một giải pháp mạnh mẽ để giải quyết những thách thức này và thúc đẩy các phương pháp tái tạo trong nông nghiệp. AGRIVI FMS như một giải pháp cung cấp ba ngăn xếp khác nhau để giải quyết các thách thức về ESG và CSRD.

Thúc đẩy Nông nghiệp Bền vững với AGRIVI FMS: Tối ưu hóa Thực hành để Tuân thủ ESG và CSRD

Giảm tác động tiêu cực đến môi trường với ngăn xếp nông nghiệp chính xác

Việc triển khai các thực tiễn chính xác nhằm thúc đẩy các nguyên tắc tái tạo đòi hỏi các công cụ và công nghệ tiên tiến để theo dõi, phát hiện rủi ro và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên. AGRIVI FMS cung cấp giải pháp nông nghiệp chính xác toàn diện để hỗ trợ điều này.

Xem thêm  Làm thế nào để làm cho sản phẩm thực phẩm của bạn nổi bật vào năm 2024?

Ngăn xếp bao gồm các tính năng như:

  • chín chỉ số thực vật để theo dõi chính xác sức khỏe cây trồng;
  • trình tạo bản đồ ứng dụng tỷ lệ thay đổi để sử dụng tài nguyên được tối ưu hóa;
  • kết nối với máy móc để tích hợp dữ liệu liền mạch.

Hơn nữa, tính năng trinh sát từ xa tiên tiến, máy tính cửa sổ phun thuốc, cửa sổ tưới tiêu và thu hoạch tiếp tục cho phép quản lý hiệu quả và bền vững các hoạt động nông nghiệp.

Dựa trên phản hồi thực tế của khách hàng AGRIVI, những lợi ích chính liên quan đến việc sử dụng hệ thống nông nghiệp chính xác bao gồm giảm 21 % lượng sử dụng thuốc trừ sâu theo mục tiêu của CSRD và Thỏa thuận xanh của EU , giảm 23 % lượng phân bón sử dụng , tác động tích cực đáng kể đến mức tiêu thụ nhiên liệu và số giờ lao động, về tổng thể dẫn đến cải thiện trực tiếp lượng phát thải khí nhà kính trong Phạm vi 3 bằng cách giảm sử dụng máy móc, sử dụng nhiên liệu và sử dụng thuốc trừ sâu, hạn chế trôi dạt từ hoạt động phun thuốc và giảm rủi ro tiềm ẩn từ chất thải thuốc trừ sâu và cuối cùng là khả năng thu hồi sản phẩm.

Ngoài ra, những hiểu biết sâu sắc về cửa sổ tưới tiêu tác động trực tiếp đến việc quản lý nước phù hợp với các mục tiêu giảm CSRD, trong khi các khuyến nghị về cửa sổ thu hoạch góp phần cải thiện an toàn thực phẩm và tuân thủ quy định.

Không lãng phí thực phẩm với ngăn xếp thời tiết và sâu bệnh

Thúc đẩy Nông nghiệp Bền vững với AGRIVI FMS: Tối ưu hóa Thực hành để Tuân thủ ESG và CSRD

Các sự kiện thời tiết khó lường và sự bùng phát sâu bệnh đặt ra những thách thức đối với nền nông nghiệp bền vững. Theo dõi và quản lý kịp thời các rủi ro về thời tiết và sâu bệnh là rất quan trọng để giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng và đảm bảo sản xuất bền vững.

Xem thêm  Trang trại có thể làm gì để bảo vệ khả năng sinh lời của họ?

AGRIVI FMS kết hợp thời tiết và sâu bệnh để giúp nông dân quản lý rủi ro thời tiết và bùng phát dịch hại . Nền tảng này phát hiện các rủi ro thời tiết như mưa đá và sương giá, đưa ra các cảnh báo sớm để chủ động đưa ra quyết định. Nó cũng cung cấp các cảnh báo có thể tùy chỉnh dựa trên các điều kiện cụ thể của đồng ruộng và gửi thông báo qua email và trong nền tảng, cho phép nông dân hành động kịp thời để bảo vệ cây trồng và giảm thiểu rủi ro.

Tất cả những điều được đề cập ở trên có tác động trực tiếp đến lãng phí thực phẩm và thúc đẩy các hành vi phản ứng chứ không phải phòng ngừa , dẫn đến giảm sử dụng thuốc trừ sâu , do đó giảm tới 25% chất thải do các vấn đề về chất lượng và an toàn.

Minh bạch sản xuất thực phẩm với ngăn xếp truy xuất nguồn gốc

Đảm bảo truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch của các hoạt động nông nghiệp là rất quan trọng để đáp ứng các yêu cầu của ESG và CSRD. Tuy nhiên, quá trình này có thể phức tạp và tốn thời gian, liên quan đến việc theo dõi chính xác các nguồn tài nguyên khác nhau, chất dinh dưỡng cây trồng, hoạt chất và vị trí trang trại, cùng với việc lưu giữ hồ sơ toàn diện.

AGRIVI FMS đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc để làm cho quy trình này trở nên đơn giản và tự động. Nền tảng cho phép theo dõi chính xác các tài nguyên được sử dụng, bao gồm giờ làm việc, nhiên liệu và tưới tiêu . Nó cũng nắm bắt thông tin về các chất dinh dưỡng cây trồng được áp dụng, các hoạt chất được sử dụng và dữ liệu dinh dưỡng . Ngoài ra, AGRIVI FMS tạo điều kiện lập bản đồ vị trí đồng ruộng dễ dàng và cung cấp khả năng đính kèm ảnh của trang trại , nâng cao tính minh bạch và lưu giữ hồ sơ.

Bằng cách sử dụng nền tảng AGRIVI, các công ty có thể dễ dàng theo dõi việc sử dụng nhiên liệu, công việc, thuốc trừ sâu và nước, đây là công cụ để tính toán lượng phát thải GHG của Phạm vi 3, dẫn đến giảm tới 8 % mức sử dụng nhiên liệu trên các cánh đồng và tối ưu hóa mức tiêu thụ nước tới 15%.

Xem thêm  Ba lợi ích của AGRIVI IoT Meteo cho nông dân

Đáp Ứng Tuân Thủ CSRD Với AGRIVI

Theo CSRD, các công ty sẽ phải chịu trách nhiệm về các tác động xã hội và môi trường do các hoạt động trong chuỗi cung ứng của họ gây ra. Số hóa chuỗi cung ứng nông nghiệp là điều cần thiết và là điều kiện tiên quyết để có thể đo lường hiện trạng và theo dõi tiến độ của các mục tiêu cải tiến .

Với phần mềm quản lý trang trại dựa trên dữ liệu AGRIVI, các công ty có thể có cái nhìn tổng quan toàn diện về các hoạt động trong trang trại của mình , giúp họ dễ dàng theo dõi các sáng kiến bền vững và điều chỉnh các hoạt động để nâng cao tính bền vững, đáp ứng các yêu cầu về ESG và CSRD, đồng thời đóng góp vào một ngành nông nghiệp tái tạo nhiều hơn .

Với một bộ tính năng mạnh mẽ được thiết kế để nâng cao các hoạt động nông nghiệp, các công ty có thể trao quyền cho nông dân của họ để thúc đẩy tác động tích cực đến môi trường và xã hội đồng thời đảm bảo các hoạt động nông nghiệp minh bạch và có trách nhiệm.

Khi đồng hồ điểm và lô công ty đầu tiên tuân theo CSRD bắt buộc phải bắt đầu báo cáo vào năm 2024, các công ty được khuyến nghị nên bắt đầu chuẩn bị sớm. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào, AGRIVI có thể hỗ trợ bạn