Công nghệ sản xuất Gelatin

Công nghệ sản xuất Gelatin

Công nghệ sản xuất Gelatin  Kim Nguyễn Corporation và đối tác Ventilex B.V – Hà Lan đã triển khai cung cấp giải pháp công nghệ, dây chuyền thiết bị đồng bộ cho các nhà máy sản xuất Gelatin từ da cá tra, từ da lợn tại Việt nam. Các ứng dụng của Gelatin Sản xuất […]