Tropical Food Machinery

Tropical Food Machinery

Tropical Food Machinery SRL (Italy)  Vào năm 1975, một người đàn ông quyết định chuyển đến Brazil để trực tiếp học hỏi kinh nghiệm về việc chế biến trái cây nhiệt đới. Niềm đam mê và sự cống hiến đã đưa người đàn ông này và công ty của ông ấy vươn lên hàng đầu […]