Zacmi Food Processing

Zacmi Mechanical SRL - Italy

Zacmi Food Processing Bắt đầu, ngày 3 tháng 1 năm 1954, khởi đầu của Công ty Zacmi Food Processing gồm ba nhân viên và một ý tưởng tuyệt vời là sản xuất chi tiết cơ khí. Trên thực tế, ông Giuseppe Zanichelli tìm thấy mảnh đất màu mỡ cho tầm nhìn của mình của chúng […]