Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến con người

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến con người

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến con người

Mặc dù tốc độ tăng dân số toàn cầu chậm lại trong những năm 1990, nhưng dân số thế giới vẫn tiếp tục tăng thêm 80 triệu người mỗi năm do đà tăng dân số. Trong vòng 50 năm tới, dân số thế giới được dự đoán sẽ tăng khoảng 2,5-3 tỷ người (UNPF, 1999). Do đó, nhu cầu thực phẩm và chất xơ toàn cầu trong tương lai dự kiến sẽ tăng đáng kể khi dân số tăng lên, thu nhập trung bình và sức mua tăng lên.

DÂN SÔ TOAN CÂU

Đến năm 2030, dân số thế giới dự kiến sẽ tăng thêm 1,5 tỷ người, chủ yếu ở các thành phố ở các nước kém phát triển hơn. Trong khi các nước phát triển trung bình sẽ già đi nhiều, dân số trong độ tuổi lao động ở các nước kém phát triển sẽ tăng nhiều nhất.

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến con người

KHU VỰC NGHÈO

Nghèo đói cùng cực có thể giảm 2/3, chủ yếu ở Nam và Đông Á, nhưng nghèo đói ở vùng cận Saharan châu Phi phần lớn vẫn còn.

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến con người

NẠN ĐÓI

Mức độ đói tuyệt đối được dự đoán sẽ giảm, cả về thực tế và tỷ lệ phần trăm, nhưng một số nhóm, chẳng hạn như người châu Phi cận Sahara và phụ nữ nông thôn, sẽ vẫn ở phía sau một cách không tương xứng.

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến con người

CĂNG NƯỚC

Gần một nửa dân số toàn cầu (3,9 tỷ người) dự kiến sẽ gặp phải tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng, đặc biệt là ở các nước BRIC mới nổi. Nguồn nước sẵn có là trung tâm của sự phát triển nông nghiệp. Những cải thiện về hiệu quả sử dụng nước nông nghiệp có thể mang lại lợi ích cho cả nông dân được tưới tiêu và được tưới bằng nước mưa bằng cách cho phép canh tác trên những vùng đất mới hoặc trước đây đã bị thoái hóa, và bằng cách tăng cường độ cây trồng trên những vùng đất hiện có.

Xem thêm  Tương lai của phần mềm quản lý trang trại

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến con người

TIÊU THỤ BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

Tiêu thụ thực phẩm bình quân đầu người ở các nước đang phát triển dự kiến sẽ tăng lên, với chỉ một trong bảy người tiêu thụ ít hơn 2500 calo mỗi ngày.

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến con người