Lưu trữ Danh mục: Khoa học nông nghiệp

Sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050

Sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050

Sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050 Sản xuất lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050 để đáp ứng nhu cầu của chúng ta, vì dân số sẽ tăng lên 10 tỷ người. Đồ họa thông tin do USAID thực hiện cho thấy những lĩnh vực nào […]

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến khí hậu

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến khí hậu

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến khí hậu NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 – TÁC ĐỘNG ĐẾN KHÍ HẬU Biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của chúng ta và nó sẽ còn ảnh hưởng trong […]

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến an ninh lương thực

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến an ninh lương thực

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến an ninh lương thực Trong vài thập kỷ tới, thế giới phải đối mặt với thách thức và cơ hội lịch sử liên quan đến an ninh lương thực, phát triển kinh tế và môi trường. Thế giới cần được đảm bảo an ninh […]