Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến khí hậu

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến khí hậu

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến khí hậu

NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 – TÁC ĐỘNG ĐẾN KHÍ HẬU Biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của chúng ta và nó sẽ còn ảnh hưởng trong nhiều năm tới. Thách thức đối với mỗi cá nhân là không chỉ xác định các rủi ro mà còn phải thích ứng và giảm thiểu các tác động để đảm bảo một tương lai cho tất cả mọi người trên hành tinh Trái đất. Mặc dù không phải tất cả các tác động của biến đổi khí hậu đều có thể trở nên tiêu cực, nhưng hầu hết các lĩnh vực sẽ cần phải tìm cách đối phó với các tác động đó. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Đến năm 2030, 9 trong số 10 loại cây trồng chính sẽ có tốc độ tăng trưởng giảm hoặc trì trệ, trong khi giá trung bình sẽ tăng đáng kể, ít nhất một phần là do biến đổi khí hậu.

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến khí hậu

NHU CẦU NĂNG LƯỢNG

Nhu cầu năng lượng dự kiến sẽ tăng tới 50%, chủ yếu do nhu cầu của các nước đang phát triển. Nhiều loại cây trồng có khả năng được quản lý để sử dụng làm nhiên liệu sinh học, tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lần so với tổng lượng sử dụng.

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến khí hậu

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRANG TRẠI

Đến năm 2030, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sẽ cần được cải thiện để cho thấy các phương pháp canh tác nông nghiệp hiện đại đang tận dụng tối đa nguồn tài nguyên đất mà chúng ta có như thế nào. Trong khi diện tích đất nông nghiệp có sẵn trên đầu người tiếp tục giảm, mức tiêu thụ trên đầu người tăng lên ở cả các nước phát triển và đang phát triển.

Xem thêm  Biến đổi khí hậu tác động đến nông nghiệp

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến khí hậu

THẾ GIỚI ĐA DẠNG SINH HỌC

Đến năm 2030, khoảng 10% đa dạng sinh học ngày nay sẽ bị mất (dựa trên mức năm 2000), phần lớn là do mở rộng cơ sở hạ tầng và nông nghiệp cũng như biến đổi khí hậu.

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến khí hậu

TIỀM NĂNG GIẢM THIỂU NÔNG NGHIỆP

Đến năm 2030, tiềm năng giảm thiểu carbon của nông nghiệp có thể đạt tới 7,5% tổng lượng khí thải toàn cầu, tùy thuộc vào giá carbon và việc áp dụng các biện pháp năng suất nông nghiệp.