Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Một ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu chắc chắn sẽ có một số lãng phí, nhưng có bao nhiêu lãng phí có thể ngăn chặn được?

Từ trang trại đến bàn ăn, sản phẩm bị lãng phí với số lượng đáng kinh ngạc. Thực hiện phần của bạn bằng cách đảm bảo bạn không lãng phí bất kỳ sản phẩm nào bạn mua. Cảm ơn Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc về những đồ họa thông tin hấp dẫn này.

Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm? Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm? Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm? Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Xem thêm  Lăn đất – một quyết định tốt cho trang trại hay phân chia tổng năng suất?