Canh tác có lợi nhuận với công nhân hiệu quả

Canh tác có lợi nhuận với công nhân hiệu quả

Canh tác có lợi nhuận với công nhân hiệu quả

Công nhân là phần quan trọng nhất trong sản xuất của bất kỳ trang trại nào. Cho dù họ làm việc trong các trang trại gia đình nhỏ hay được thuê bởi các hoạt động canh tác của công ty lớn, công nhân là những người thực hiện tất cả các hoạt động giúp trang trại sinh lời. Nhu cầu lớn nhất về lao động bổ sung thường là vào thời điểm thu hoạch. Do khối lượng công việc tăng lên, nông dân sử dụng lao động thời vụ, nhằm mục đích làm được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn. Vấn đề thông thường ở đây là không phải mọi công nhân đều có hiệu quả như nhau. Vì vậy, làm thế nào để biết công nhân nào hiệu quả hơn và bạn sẽ thuê lại công nhân nào vào năm tới? Trong hệ thống quản lý trang trại AGRIVI, bạn có thể theo dõi hiệu quả của công nhân một cách dễ dàng. Đối với mỗi công nhân, bạn có thể theo dõi số giờ anh ta đã làm việc, vào ngày nào và ở trang trại nào. Khi một hoạt động hoặc một mùa vụ nhất định kết thúc, bạn có thể phân tích hiệu quả của công nhân trên mỗi trang trại trong bảng điều khiển AGRIVI; George đã làm việc 449 giờ, chủ yếu ở đồn điền Apple 1.

Canh tác có lợi nhuận với công nhân hiệu quả

Trong các báo cáo của AGRIVI, bạn có thể kiểm tra xem một số công nhân đã làm việc bao nhiêu giờ cho mỗi hoạt động. Trong hình dưới đây, bạn có thể thấy hiệu quả của công nhân trên mỗi hoạt động.

Xem thêm  Ngày cà phê quốc tế

Canh tác có lợi nhuận với công nhân hiệu quả

Chúng tôi cũng có một tính năng mới trong AGRIVI – chi phí nhân công và cơ giới hóa. Bạn có thể đặt chi phí mỗi giờ cho tất cả công nhân và cơ giới hóa của mình. Chi phí có thể được liên kết với tất cả các loại nhiệm vụ; bón phân, gieo hạt, bảo vệ, cắt tỉa, thu hoạch, v.v.

Canh tác có lợi nhuận với công nhân hiệu quả

Sau khi bạn xác định chi phí mỗi giờ cho công nhân và cơ giới hóa, chi phí này sẽ tự động được đưa vào tính toán. Chi phí này cũng có thể được thay đổi trong chính các nhiệm vụ.

Canh tác có lợi nhuận với công nhân hiệu quả

Sau khi bạn xác định chi phí mỗi giờ cho công nhân và cơ giới hóa, chi phí này sẽ tự động được đưa vào tính toán. Chi phí này cũng có thể được thay đổi trong chính các nhiệm vụ.

Canh tác có lợi nhuận với công nhân hiệu quả

Trong các báo cáo của AGRIVI, bạn có thể xem đánh giá về tất cả các chi phí cho mỗi nhiệm vụ và xem chi tiết số tiền bạn đã chi cho công nhân và cơ giới hóa trong một số nhiệm vụ.

Bạn đã sẵn sàng theo dõi hiệu quả của nhân viên và đảm bảo lợi nhuận của mình chưa? Bắt đầu sử dụng AGRIVI ngay bây giờ!