Cày Rất Nông: Bước Đầu Tiên Trong Chuẩn Bị Đất

Cày Rất Nông: Bước Đầu Tiên Trong Chuẩn Bị Đất

Cày Rất Nông: Bước Đầu Tiên Trong Chuẩn Bị Đất

Thực hành chuẩn bị đất là một phần quan trọng của mỗi sản xuất cây trồng. Sau khi thu hoạch ngũ cốc xong, bước tiếp theo là chuẩn bị đất cho vụ mùa tiếp theo. Cày rất nông (trồng gốc rạ) là một phương pháp canh tác nông trại cần thiết để cải tạo đất và là phương pháp sẽ mang lại năng suất cao hơn.

Nó thường được thực hiện ngay sau khi thu hoạch ngũ cốc ở độ sâu 8-12cm (3-5 in). Mục đích chính của việc cày rất nông này là đưa tàn dư cây trồng vào trong đất. Phụ phẩm cây trồng được đưa vào đất đóng vai trò là nguồn năng lượng cho vi sinh vật đất. Việc đưa các tàn dư cây trồng vào cũng giúp lượng mưa mùa hè thấm sâu hơn vào đất, cải thiện độ ẩm của đất.

Cày Rất Nông: Bước Đầu Tiên Trong Chuẩn Bị Đất

Hơn nữa, cũng có những lợi ích khác khiến cho việc cày rất nông trở thành một tập quán được nông dân công nhận rộng rãi. Các lợi ích bao gồm:

  • Ngăn chặn sự thất thoát độ ẩm từ đất do bốc hơi, trong những tháng mùa hè có thể rất cao; sự mất độ ẩm được ngăn chặn do sự phá vỡ hệ thống mao dẫn trong lớp bề mặt
  • Kích thích cỏ dại và các hạt giống cây trồng tình nguyện khác nổi lên; về vấn đề này, cuộc chiến với cỏ dại dễ dàng hơn nhiều
  • Tiêu diệt cỏ dại đã xuất hiện
  • Do làm giảm sức cản của đất, việc trồng gốc rạ tạo điều kiện cho việc làm đất tiếp theo.
Xem thêm  Nông nghiệp thâm canh sinh học – Giải pháp bền vững để trồng lương thực

Cày Rất Nông: Bước Đầu Tiên Trong Chuẩn Bị Đất

Có bất kỳ nhược điểm nào của việc cày rất nông không?

Bất lợi tiềm tàng duy nhất của việc trồng rơm rạ là có thể bị suy giảm đạm . Điều này xảy ra khi các vi sinh vật đất sử dụng tàn dư cây trồng làm nguồn năng lượng của chúng.

Tỷ lệ giữa carbon và nitơ trong phụ phẩm cây trồng là 50:150. Tuy nhiên, các vi sinh vật sử dụng một lượng lớn nitơ và gây hại cho các loại cây trồng trong tương lai. Vì lý do này, việc thực hành trồng gốc rạ đòi hỏi phải bón phân đạm bổ sung.

Để tránh tình trạng suy giảm đạm, nên bón khoảng 8 kg (17,6 lb) đạm nguyên chất cho mỗi 1 tấn nguyên liệu thực vật. Với mục đích này, nông dân có thể sử dụng phân chuồng truyền thống, phân lỏng hoặc UREA lỏng với lượng 70-100 kg/ha (62-89 lb/ac).

Bên ngoài khả năng suy giảm đạm, cày rất nông là một phương pháp canh tác có lợi. Một nhược điểm đã nói ở trên có thể dễ dàng được giải quyết bằng cách thêm phân bón. Với tất cả những lợi ích đáng chú ý, việc cày rất nông chắc chắn là một cách chuẩn bị tốt. Rốt cuộc, chuẩn bị tốt là một nửa công việc!