Hiệu suất trang trại tốt hơn với việc ra quyết định dựa trên dữ liệu

Hiệu suất trang trại tốt hơn với việc ra quyết định dựa trên dữ liệu

Hiệu suất trang trại tốt hơn với việc ra quyết định dựa trên dữ liệu

Trong khi thực hiện các hoạt động trang trại của mình, nông dân hình dung ra những vụ mùa tươi đẹp sẽ được sản xuất vào cuối vụ. Đôi khi, lối suy nghĩ này thúc đẩy họ làm việc chăm chỉ hơn và khiến công việc của họ có vẻ dễ dàng hơn nhiều so với thực tế.

Hiệu suất trang trại tốt hơn với việc ra quyết định dựa trên dữ liệu

Trong hành trình hướng tới cây trồng có năng suất, chất lượng cao và lợi nhuận cao, người nông dân phải thành công với tư cách là cả người trồng và người kinh doanh. Điều này có nghĩa là họ phải là những nhà nông học có nhiều thông tin, cởi mở với các phương pháp thực hành trang trại tốt và đổi mới trang trại.

Nông dân phải thành công với tư cách là cả người trồng trọt và doanh nhân.

Ngoài kỹ năng nông học, người nông dân cũng cần phải có ý thức bán hàng và tài chính. Tuy nhiên, một trong những yếu tố chính để đạt được thành công trong kinh doanh trang trại là có một quy trình ra quyết định được quản lý tốt dựa trên dữ liệu.

Hiệu suất trang trại tốt hơn với việc ra quyết định dựa trên dữ liệu

Quản lý trang trại theo hướng dữ liệu là gì?

Quản lý trang trại dựa trên dữ liệu là một cách tiếp cận tương đối mới đối với nông nghiệp đang ngày càng trở nên phổ biến đối với nông dân. Khái niệm quản lý kinh doanh trang trại mới này xuất hiện do nhu cầu mạnh mẽ phải thay đổi cách thức sản xuất thực phẩm.

Xem thêm  Cung và cầu ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của nông dân như thế nào?

Hiệu suất trang trại tốt hơn với việc ra quyết định dựa trên dữ liệu

Khi dân số toàn cầu tiếp tục tăng và các nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, nông dân phải đối mặt với thách thức sản xuất nhiều hơn với ít hơn. Nói cách khác, nông nghiệp dựa trên dữ liệu xuất hiện như một giải pháp để tăng năng suất trang trại trên mỗi khu vực và sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên trang trại.

Theo sau sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại, quản lý trang trại dựa trên dữ liệu hỗ trợ nông dân đo lường tất cả các khía cạnh kinh doanh của họ, từ hiệu suất đất và cây trồng đến tài chính. Bằng cách đó, nông dân có thể đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu, thay vì dựa vào cảm tính. Xét cho cùng, việc hiểu rõ dữ liệu là rất quan trọng để tăng năng suất, tính bền vững và cuối cùng là khả năng sinh lời của nông dân.

Quản lý trang trại dựa trên dữ liệu có nghĩa là đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Làm thế nào để thực hành việc ra quyết định dựa trên dữ liệu?

Về mặt lý thuyết, mọi nông dân đưa ra quyết định dựa trên sự thật và theo thời gian thực đều dựa trên dữ liệu. Chẳng hạn, những người nông dân bón phân cho cây trồng của họ dựa trên kết quả phân tích đất, là dựa trên dữ liệu. Tuy nhiên, ngày nay thuật ngữ “nông nghiệp dựa trên dữ liệu” thường bao gồm việc sử dụng nhiều công nghệ hiện đại khác nhau để thu thập dữ liệu trang trại rõ ràng và chính xác, chẳng hạn như:

  • Cảm biến đất và cây trồng; đo lường các điều kiện đất và cây trồng khác nhau (tức là cảm biến độ ẩm của đất giúp nông dân quản lý việc tưới tiêu chính xác hơn)
  • Công nghệ tỷ lệ thay đổi; cung cấp việc áp dụng đúng lượng đầu vào (chẳng hạn như hạt giống, phân bón hoặc thuốc trừ sâu) dựa trên yêu cầu của từng phần của lĩnh vực này
  • Công nghệ lập bản đồ năng suất; thu thập dữ liệu không gian về năng suất và các đặc tính cây trồng khác trong quá trình thu hoạch
  • Trạm thời tiết; để theo dõi điều kiện thời tiết
  • Phần mềm quản lý trang trại; một công nghệ dựa trên đám mây để theo dõi, thu thập và phân tích toàn bộ quá trình sản xuất trang trại
Xem thêm  Công nghệ CA không chỉ mang đến dung lượng lưu trữ

Các nhà quản lý trang trại dựa trên dữ liệu đo lường tất cả các khía cạnh kinh doanh của họ, từ hiệu suất của đất và cây trồng đến tài chính.

Hiệu suất trang trại tốt hơn với việc ra quyết định dựa trên dữ liệu

Mỗi công nghệ nói trên sẽ cung cấp cho nông dân một vài thông tin. Bất kể phương pháp thu thập dữ liệu là gì, điều quan trọng duy nhất là người nông dân được tiếp cận với sự hỗ trợ chính xác và dựa trên thực tế để đưa ra các quyết định kinh doanh. Tuy nhiên, một phương pháp để thu thập dữ liệu nổi bật. Đó là một phần mềm quản lý trang trại tập hợp tất cả dữ liệu trang trại ở một nơi trung tâm.

Phần mềm quản lý trang trại, chẳng hạn như AGRIVI, cho phép nông dân thu thập dữ liệu về hoạt động của đất và cây trồng, điều kiện thời tiết, KPI và các chỉ số hoạt động kinh doanh khác. Một giải pháp đơn giản và thân thiện với người dùng như AGRIVI có thể biến mọi nông dân thành một nhà quản lý trang trại thành công.

Xét cho cùng, việc quản lý một trang trại mà không đo lường các chỉ số về cây trồng, đất đai và hoạt động kinh doanh chính cũng giống như việc lái một chiếc ô tô mà không kiểm tra nhiên liệu; bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ dừng lại.