Lưu trữ Danh mục: Công việc kinh doanh trang trại

Xuất  khẩu  nông sản – Bài  toán  của  các  doanh  nghiệp 

Xuất  khẩu  nông sản - Bài  toán  của  các  doanh  nghiệp 

Xuất khẩu nông sản – Bài toán của các doanh nghiệp  Xuất khẩu nông sản là một lĩnh vực kinh tế quan trọng của Việt Nam, đóng góp vào việc nâng cao thu nhập, tạo việc làm và cải thiện đời sống cho hàng triệu người dân. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, […]

Nhà Đóng gói có phải là Cơ sở Trang trại Bắt buộc không?

Nhà Đóng gói có phải là Cơ sở Trang trại Bắt buộc không?

Nhà Đóng gói có phải là Cơ sở Trang trại Bắt buộc không? Trong sản xuất rau quả, đóng gói là một trong những thực hành cuối cùng của trang trại. Để bán cây trồng càng sớm càng tốt và tiếp tục các hoạt động nông trại khác, một số nông dân tốt nhất là […]

Tưới phun mưa: Tại sao những người nông dân thành công lại sử dụng nó

Tưới phun mưa: Tại sao những người nông dân thành công lại sử dụng nó

Tưới phun mưa: Tại sao những người nông dân thành công lại sử dụng nó Tưới phun mưa ban đầu được phát minh để chăm sóc cỏ tại nhà và sử dụng nước trong vườn. Thậm chí ngày nay, âm thanh ‘chk-chk-chk’ nhịp nhàng của vòi phun nước tác động vẫn là biểu tượng của […]