Lợi ích của việc sử dụng Precision Farming

Lợi ích của việc sử dụng Precision Farming

Lợi ích của việc sử dụng Precision Farming

Năng suất nông nghiệp ngày nay dường như đã đạt đến điểm dừng (tối đa) do sự sẵn có toàn cầu của phân bón và thuốc trừ sâu được sử dụng để cải thiện năng suất cây trồng. Tuy nhiên, việc lạm dụng các sản phẩm này và thiếu nhận thức về các thông số trên đồng ruộng có thể làm giảm năng suất của chúng ta và gây nguy hiểm cho sự cân bằng môi trường trong khu vực canh tác.

Canh tác đang trở nên khoa học hơn, với viễn thám, GPS và phân tích dữ liệu đều được thêm vào thiết bị canh tác. Hàng ngàn nông dân khắp nơi đang áp dụng các thiết bị mới để làm cho việc canh tác của họ chính xác hơn. Máy kéo có thể lập bản đồ các cánh đồng, tự lái và kiểm tra chuyển động của chính nó trong phạm vi inch để không lãng phí phân bón, hạt giống hoặc nhiên liệu. Công nghệ canh tác bao gồm viễn thám với việc thu thập dữ liệu về các biến số như mức độ dinh dưỡng và độ ẩm của đất.

Canh tác chính xác là quản lý các biến thể trên cánh đồng một cách chính xác để trồng nhiều lương thực hơn bằng cách sử dụng ít tài nguyên hơn và giảm chi phí sản xuất.

Tất cả các khía cạnh của môi trường – đất, thời tiết, thảm thực vật, nước – thay đổi từ nơi này sang nơi khác. Tất cả những yếu tố này quyết định sự tăng trưởng của cây trồng và sự thành công trong canh tác. Nông dân luôn nhận thức được điều này, nhưng họ thiếu các công cụ để đo lường, lập bản đồ và quản lý các biến thể này một cách chính xác. Do đó, canh tác chính xác có thể tạo ra sự khác biệt đối với sản xuất lương thực đang đối mặt với thách thức của dân số thế giới đang gia tăng và có thể giúp nông dân đạt được:

Xem thêm  Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Lợi ích của việc sử dụng Precision Farming

Mục tiêu của canh tác chính xác là cải thiện năng suất nông nghiệp và giảm rủi ro môi trường tiềm ẩn, trong khi lợi ích là:

  • Theo dõi các thông số hóa lý của đất và thực vật: bằng cách đặt các cảm biến (độ dẫn điện, nitrat, nhiệt độ, sự thoát hơi nước, bức xạ, độ ẩm của lá và đất, v.v.), có thể đạt được các điều kiện tối ưu cho sự phát triển của cây
  • Thu thập dữ liệu trong thời gian thực: việc áp dụng các thiết bị cảm biến trong các cánh đồng của bạn sẽ cho phép giám sát liên tục các thông số đã chọn và sẽ cung cấp dữ liệu thời gian thực đảm bảo trạng thái cập nhật của các thông số của cánh đồng và nhà máy mọi lúc
  • Cung cấp thông tin tốt hơn cho các quyết định quản lý
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí: giảm chi phí sử dụng phân bón và hóa chất, giảm ô nhiễm nhờ ít sử dụng hóa chất
  • Cung cấp hồ sơ trang trại tốt hơn cần thiết để bán và thừa kế
  • Có thể tích hợp với phần mềm quản lý trang trại, như AGRIVI, giúp mọi hoạt động trong trang trại trở nên dễ dàng hơn và nâng cao năng suất trang trại

Lợi ích do giảm phun trùng lặp thường ở mức tiết kiệm 10% chi phí phun. Những lợi ích quan trọng khác là: sử dụng ít nhiên liệu hơn, ít nén đất hơn, ít thuê nhân công hơn và gieo hạt đúng thời vụ hơn.

Xem thêm  Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến khí hậu

Vì vậy, đối với nông dân và chủ đất quyết định sử dụng công nghệ để quản lý đồng ruộng của họ, canh tác chính xác dường như mang lại nhiều lợi ích và cuối cùng là tăng lợi nhuận.