Mất đất canh tác đe dọa nguồn cung lương thực thế giới

Mất đất canh tác đe dọa nguồn cung lương thực thế giới

Mất đất canh tác đe dọa nguồn cung lương thực thế giới

Đất nông nghiệp hoặc trang trại là đất có khả năng cày xới và được sử dụng để trồng trọt. Theo FAO, đất nông nghiệp là đất trồng cây nông nghiệp tạm thời, đồng cỏ tạm thời để cắt cỏ hoặc đồng cỏ, đất dưới chợ và vườn bếp và đất tạm thời bỏ hoang (dưới 5 năm). Các nguồn khác cũng tính đất trồng cây lâu năm vào đất nông nghiệp. Đây là vùng đất canh tác các loại cây chiếm đất trong thời gian dài và không cần phải trồng lại sau mỗi vụ thu hoạch, chẳng hạn như ca cao, cà phê, cao su, cây bụi có hoa, cây ăn quả, cây lấy hạt và cây nho. Diện tích đất trên thế giới là 13,003 triệu ha, trong đó 4,889 triệu ha được FAO phân loại là ‘khu vực nông nghiệp’ (chiếm 37,6% diện tích đất). Việc sử dụng diện tích nông nghiệp được chia thành 3 loại: đất canh tác (28% diện tích nông nghiệp toàn cầu), cây trồng lâu dài (3%) và đồng cỏ và đồng cỏ lâu dài (69%) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong diện tích nông nghiệp của thế giới.

Mất đất canh tác đe dọa nguồn cung lương thực thế giới

Nguyên nhân mất đất canh tác

  • Dân số tăng và thói quen tiêu dùng thay đổi sẽ tạo ra một lượng cầu bổ sung đáng kể, từ đó gây áp lực lên nguồn đất canh tác.
  • Sự khan hiếm đất canh tác là kết quả của một loạt các yếu tố con người và khí hậu bao gồm suy thoái, biến đổi khí hậu, hạn chế về đất đai, lấn chiếm đô thị và phân bổ đất đai không đồng đều
  • Hiện tại vẫn còn khoảng 2,7 tỷ ha đất có tiềm năng sản xuất cây trồng trên thế giới, tập trung ở Nam và Trung Mỹ và châu Phi cận Sahara.
  • Các giải pháp để giải quyết tình trạng sẵn có của đất canh tác gồm ba phần: sản xuất thêm đất canh tác, tăng khả năng sản xuất của đất canh tác hiện có và bảo tồn đất canh tác để ngăn chặn suy thoái
  • Mặc dù có nhiều hơn một nguồn cung đất canh tác đầy đủ để đáp ứng nhu cầu trong tương lai, nhưng sự sẵn có của đất đai sẽ tiếp tục là một yếu tố chính trong việc đáp ứng an ninh lương thực trong tương lai do nhu cầu tìm kiếm sự cân bằng giữa lợi ích cạnh tranh và sử dụng và nguồn tài nguyên hữu hạn.
Xem thêm  Nông nghiệp thời đại mới – Canh tác với cảm biến

Mất đất canh tác đe dọa nguồn cung lương thực thế giới

Đất canh tác toàn cầu trên đầu người

Theo Đánh giá suy thoái đất toàn cầu, gần hai tỷ ha trên toàn thế giới đã bị suy thoái kể từ những năm 1950. Hai tỷ ha này chiếm 22% diện tích đất trồng trọt, đồng cỏ, rừng và rừng cây trên thế giới. Trong đó, châu Phi và Mỹ Latinh có tỷ lệ đất nông nghiệp bị thoái hóa cao nhất. Châu Á có tỷ lệ đất rừng bị suy thoái lớn nhất, do các chính phủ quốc gia nghèo về doanh thu theo đuổi các chính sách phá rừng sinh lợi.

Suy thoái không phải là lý do duy nhất làm suy giảm diện tích đất canh tác. Có nhiều yếu tố khí hậu, môi trường và con người, tất cả đều có ảnh hưởng đến tài nguyên đất canh tác sẵn có.

Hiện tại, khoảng 12% (hơn 1,5 tỷ ha) diện tích đất trên thế giới được sử dụng cho sản xuất cây trồng. Khu vực này chiếm hơn một phần ba (36%) diện tích đất được ước tính là phù hợp cho sản xuất cây trồng ở một mức độ nào đó. Vẫn còn khoảng 2,7 tỷ ha đất có tiềm năng sản xuất cây trồng.

Mất đất canh tác đe dọa nguồn cung lương thực thế giới

Đất canh tác toàn cầu sẽ giảm

Tuy nhiên, vùng đất này tuy dồi dào nhưng lại phân bố không đồng đều giữa các vùng và các quốc gia. Ước tính có khoảng 1,8 tỷ ha diện tích đất trồng trọt tiềm năng nằm ở các nước đang phát triển, nơi dự báo dân số tăng nhanh đồng nghĩa với áp lực về nhu cầu trong tương lai sẽ rất lớn. Tuy nhiên, 90% trong số 1,8 tỷ đó là ở Châu Mỹ Latinh và Châu Phi cận Sahara và một nửa trong số đó chỉ tập trung ở bảy quốc gia (Brasil, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ăng-gô-la, Xu-đăng, Ác-hen-ti-na, Cô-lôm-bi-a và Bôlivia). Hầu như không có đất trống để mở rộng ở Nam Á, Cận Đông và Bắc Phi.

Xem thêm  Vườn lỗ khóa; Tác động tích cực đến an ninh lương thực

Mất đất canh tác đe dọa nguồn cung lương thực thế giới

Diện tích đất toàn cầu bằng số

Giải pháp thay thế để tạo ra nhiều đất canh tác hơn là cải thiện sản lượng và năng suất của đất hiện đang được canh tác. Những công nghệ này bao gồm giống năng suất cao, quản lý phân bón và thuốc trừ sâu, cơ giới hóa, quản lý tưới tiêu và sử dụng các kỹ thuật canh tác mới như phần mềm trang trại AGRIVI. Nó giúp nông dân quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của trang trại, từ theo dõi các hoạt động trên tất cả các cánh đồng, tiêu thụ phân bón, thuốc trừ sâu, giờ làm việc của công nhân và cơ giới hóa, đến theo dõi tài chính và hoàn thành phân tích và báo cáo trang trại.